What is the added value of access control for multinationals?

What is the added value of access control for multinationals?

Forskningens innhold

Multinasjonale selskaper er aktive på alle kontinenter. Aktivitet på flere kontinenter innen tilgangskontroll innebærer ulike utfordringer og flaskehalser. For å få innsikt i hva multinasjonale selskaper ser som flaskehalser og utfordringer når det gjelder tilgangskontroll, startet Nedap en benchmark-undersøkelse tidlig i 2017.

Fra og med 2020 ønsker Nedap å ta forskningen et skritt videre. Nedap har nå kartlagt hvilke flaskehalser og utfordringer som finnes. I forbindelse med den tidligere forskningen har nye spørsmål dukket opp: "Hva er merverdien av tilgangskontroll?". Hvordan kan tilgangskontroll hjelpe organisasjoner med å forbedre forretningsprosessene sine?

Nedap har sett at adgangskontroll ikke lenger bare brukes til å vite hvem som har adgang til organisasjonen, men at den også kan brukes til å skape merverdi for virksomheten. Adgangskontroll kan for eksempel brukes til å sikre en viss grad av gjestfrihet for besøkende eller til å sørge for at de ansatte bare har tilgang til områder de er autorisert for.

For å få innsikt i hva multinasjonale selskaper ser på som merverdi ved tilgangskontroll, har Nedap startet denne nye benchmark-undersøkelsen. Derfor ønsker vi å invitere ledende organisasjoner til å delta i undersøkelsen.

Forskningstemaer

Interessante emner vi dekker er:

  • Er dagens adgangskontrollsystemer fremtidsrettede?
  • Hvordan kan autorisasjonsprosessene optimaliseres?
  • Hvordan håndteres besøkende?
  • Hvilke tredjepartsintegrasjoner er det viktig å integrere med?
Fordeler ved deltakelse

Personlig avtale

Du vil få en personlig presentasjon av benchmark-rapporten av vår spesialist via videosamtale eller i dine lokaler.

Sammenlign deg med omgivelsene

Spesialisten overleverer referanserapporten med svarene dine og svarene til dine medstudenter.

Periodiske oppdateringer

Hvis du ønsker det, sender vi deg jevnlige oppdateringer om resultatene fra vår benchmark-undersøkelse.

Personlig referanserapport

Når du har deltatt i nettundersøkelsen, vil du motta en benchmark-rapport fra oss som gjør det enkelt å sammenligne deg med andre anonymiserte deltakere.

Referanserapporten blir presentert for deg og diskutert av vår spesialist etter en personlig avtale. Det tar ca. 15 minutter å fylle ut spørreskjemaet. Med disse resultatene kan vi sette sammen rapporten din.

Del denne forskningen

Drevet av:

nb_NONorsk bokmål